Kommunikation

Kommunikation & Ledarskap

För Dig som vill vidareutveckla din kommunikation och ditt ledarskap i en ständigt föränderlig och allt mer komplex värld.

För enskilda individer, ledare och personalgrupper i stora och små företag, organisationer, myndigheter, nätverk och politiker.

Behovet av autentiska ledare och individer är större i dag än någonsin i vårt samhälle. Ledare som behöver våga vila i sin tillit och tillåtande utifrån erfarenhet, kunskap och reflektion – livets och hjärtats rytm, vårt personliga EKG. Ledare som vågar ta språnget genom att kombinera kraften i det rationella tänkandet med reflektionens visdom och integritet. Där vi har tillgång till våra erfarenheter, vår kunskap och vår förmåga till att kunna reflektera, vårt eget EKG. 

För att behålla vår kreativitet och integritet i samverkan behöver vi öva oss i att både leda och låta oss ledas. Självständiga och på samma gång som en del i gruppen. För att få växa in i den rollen behöver vi skapa ett utrymme som tillåter den rörelsen och som ger oss en grund att ta med in i dagens organisationer. Där det kommer att krävas ett mer organiskt vis att utvecklas på och ett större behov av att använda vår inneboende kreativitet. 

Kreativiteten är en kvalité, som hjälper oss att finna lösningar och riktning i komplexa sammanhang och stressiga situationer. Möjligheten till variation och finkänslighet i ledarskapet blir viktiga för hur vi ska kunna följa med i förändringarna.

Med ett kollektivt framväxande syfte, en högre grad av självorganisering och en mer tillåtande helhetssyn på människan i rollen som medarbetare i organisationen. Fler perspektiv och ett individuellt ansvar som en viktig del för gruppens välmående. Där våra val tjänar flera syften, att förändra den yttre verkligheten, att föra oss närmare varandra, att tillföra världen nya tankar och att växa och utvecklas som människor. 

Genom interaktion, genom tystnad, samtal och reflektion skapar vi den dynamik som bäst stödjer gruppens behov. De kan se olika ut…

  • Vi behöver få igång vår kreativitet inför ett projekt och här blir en Kick-ON® en uppstart inför det.
  • Vi behöver omvärdera eller fördjupa organisationens vision.
  • Vi behöver samla oss för att se i vilken riktning vi ska. 
  • Vi behöver varva ner och landa efter en intensiv tid av arbete.
  • Vi stångas med ett eller fler hinder och behöver öppna upp för nya infallsvinklar.
  • Vi behöver ha roligt tillsammans, skapa djupare relationer, göra något nytt och annorlunda ihop. 

Listan kan göras lång på olika utgångspunkter som vi kan ta avstamp ifrån. För att skapa mer utrymme, kreativitet och bredare perspektiv i organisationen. Vare sig du är ledare eller arbetsgrupp i ett mindre företag eller kommer från en större organisation.

Vi erbjuder en Kick-ON® där vinsten är ny kraft och kunskap. Vi tror på det personliga mötet och att skapa miljöer som gör att vi människor växer. En Kick-ON® är upplevelse baserad och ger oss utrymme till att få stanna upp, pausa och ta ett steg tillbaka. Så en större bild och ett bredare perspektiv av situationen kan växa fram. Gruppen får en gemensam utgångspunkt att ta avstamp ifrån.

Innan vi startar har vi förberedande träffar för att få syn på gruppens behov och lyfta upp det som vi behöver lägga fokus på och föra samtal runt, när vi väl sedan är på plats för en Kick-ON®.

 

 

 

"Kärnan i alla organisationer är ett jag som siktar mot nya möjligheter"

Margaret J.Wheatley och Myron Kellner-Rogers