Kommunikation

Vår vision

Syfte: Att växa in i en ny form av medvetande.

Mål: Fri, fri och fri. 

Vinsten: Vi utgår från där vi är och med det vi har.

Vår värdegrund: Samhörighet och eget ansvar från grunden på lika villkor i en värld som ständigt förändrar sig. Behovet av ledare som i dag vågar ta viktiga beslut från botten av sitt egna autentiska jag, utan kompromisser och avtal som binder personens rörelsefrihet och förmåga till ansvar från en djupare nivå av sin egen existens i samklang med universum och jordens naturliga krafter och resurser.

I ett avvägt samspel mellan människan, naturen och den planeten som hon faktiskt både lever av och på. Ihop med världens hela befolkning av kvinnor, barn, män och alla de som inte heller vill definiera sig som ett bestämt kön.

Individer med en oändlig kapacitet och kunskap som behöver komma upp till ytan och få se dagens ljus, tillsammans med hela den moderna tekniken och vetenskapen som redan finns och som kommer att finnas i evighet.

Vision * KÄRLEK en Kär Lek  

 

"Kärlek en KÄR LEK"