Kommunikation

Vi längtar efter något mer ...

I dag står vi mitt i förändringen av vår gamla värdsbild och det är nog ingen överdrift, utan snarare ett faktum att överlevnanden för en mängd arter, ekosystem och kanske även själva mänskligheten hänger på vår förmåga att ta oss vidare till högre medvetandeformer, och utifrån dessa samverka på nya sätt. För att reparera vår relation till oss själva och planeten som vi lever på. 

I förändringens natur är en del av själva processen osynlig för oss. Platsen mittemellan det vi kände till och dit vi är på väg. När vi befinner oss där blir det lätt skakigt. Vi blir osäkra, har inget att hålla oss till och känslan av vanmakt, ovisshet, att känna sig sårbar och liten utan skydd påverkar oss. Rädslan och oron får så stor plats. 

Fram till i dag har det många gånger verkat som om vår identitet, snarare har hört ihop med vårt behov av att verka dugliga och framgångsrika, redo för nästa befordran eller framsteg. Frågor om mening och syfte har fått mindre plats och det rationella har värderats högre än allt annat. Känslor, tvivel och drömmar gör vi bäst i att hålla bakom lås och bom, så att vi inte gör oss själva sårbara.

Vi har nästan aldrig kommit tillbaka till det närande ögonblicket där vi kan uppskatta gåvorna i våra liv och friheten i att andas och vara. 

Empati med oss själva och empati med vår omgivning. 

När samtalen oss människor emellan tjänar ett högre syfte; blir det en försäkran om att alla känner att deras bidrag värderas fullt ut, att de inre och det yttre perspektiven - det jag vet och det andra uppfattar, blir synkroniserade. Det är en övning i öppenhet, tillit och sårbarhet.

Frågor om mening och syfte blir viktigt. Vår vision blir viktig - så vi vet vart vi är på väg, även när det blåser eller uppstår hinder på vägen, för det gör det. Det ligger i förändringens natur och förändringens rörelse sker om och om igen. För det är livets rörelse, livet självt. 

Därför är det heller inte så konstigt att Vi som har längtat efter själfulla liv, organisationer och samhällen har blivit allt fler. 

 

 

"Det intutiva tänkandet är en helig gåva och det rationella tänkandet en trogen tjänare. Vi har skapat ett samhälle som berömmer tjänaren och har glömt bort gåvan"

Albert Einsten